Noc kostolov v Nitre 2017

Zvony všetkých kostolov ohlasujú Noc kostolov 9. júna v čase 17.50 – 18.00

Zapojte sa spolu s nami do spoločnej púte po nitrianskych kostoloch. Navštívte aspoň 3 kostoly v Nitre, vyzdvihnite si kupón a vyplnený ho vhoďte do osudia pripraveného v jednotlivých kostoloch.
Žrebovanie o zaujímavé ceny sa uskutoční dňa 14.6.2017 o 10:00 hod. vo foyer MsÚ v Nitre. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky.

Staňte sa fotoreportérmi/výtvarníkmi a vyhrajte zaujímavé ceny. Zachyťte atmosféru tejto magickej noci a podeľte sa s nami o svoje zážitky. Súťažné fotografické práce (max. 3 ks) zasielajte do 23.06.2017 na e-mailovú adresu: sutaznk2017@gmail.com a výtvarné práce osobne do budovy MsÚ Nitra, č. dverí 116 – Mgr. Tomáš Špánik
Výstava súťažných prác spojená s vyhlásením víťazov sa uskutoční v rámci letných slávností Nitra, milá Nitra.

Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma / Nitriansky hrad
18:00 – pobožnosť k Božskému srdcu spojená s eucharistickým požehnaním
19:00 – vystúpenie speváckeho zboru Emerám
20:00 – prehliadka katedrály s výkladom
21:00 – 22:00 – koncert na obnovenom organe, účinkuje Vladimír Kopec

Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla / Samova 2
18:00 – svätá spoveď
18:30 – svätá omša
20:00 – 22:00 – voľná prehliadka kostola

Kostol sv. Jozefa / ruiny Zoborského kláštora
17:00 – prehliadka kláštora s odborným výkladom
sprevádza „páter Filip“ – PhDr. Pavel Žebrák
18:00 – slávnostné otvorenie Noci kostolov v kláštore na Zobore
Ján Kratochvíl, predseda, Zoborský skrášľovací spolok
18:05 – Daniel Hevier – Povolanie pápež
beseda so spisovateľom
19:00 – Dp. Igor Hanko – Omšové víno
prednáška, degustácia vín
20:00 – Close Harmony Friends – koncert
21:00 – 22:00 – svätá omša v ruine kostola sv. Jozefa pri sviečkach
celebrant: Páter Jozef, benediktín zo Sampora
(v prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v nemocničnej Kaplnke sv. Svorada)

Evanjelický kostol Svätého Ducha / Sládkovičova 12
18:00 – koncert Nitrianskeho evanjelického spevokolu
19:00 – spoločný spev chválových piesní
20:00 – 500. výročie reformácie – videozáznam z diskusnej relácie
21:00 – organové improvizácie a čítanie z Písma
22:00 – 23:00 – kostol otvorený pre verejnosť

Kostol Navštívenia Panny Márie / kláštor, Farská ul.
18:00 – 23:00 – Nightfever – celosvetový evanjelizačný projekt – študenti Spojenej katolíckej školy v Nitre
18:00 – 20:00 – možnosť navštíviť kryptu kostola
23:00 – záver Nightfever – eucharistické požehnanie

Dom Cirkvi bratskej v Nitre / Kráľovská cesta 1
18:00 – 23:00 – kostol otvorený pre verejnosť, možnosť prehliadky a predstavenia Cirkvi bratskej v Nitre
18:30 – 22:00 – grilovanie na nádvorí
20:00 – Martin Luther – interaktívna prednáška k 500. výročiu reformácie

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku/ Ul. Fraňa Mojtu 10
18:00 – 20:00 – možnosť vstupu do veže kostola
20:00 – koncert klasickej organovej hudby – účinkuje Lucia Vaněková
21:00 – 23:00 – voľná prehliadka kostola s možnosťou výkladu

Kostol Nanebovzatia Panny Márie / Kalvária
18:30 – modlitba sv. ruženca
19:00 – svätá omša
20:00 – 23:00 – voľná prehliadka kostola a krypty

Kostol sv. Martina / Chrenová
17:30 – svätá omša – po omši Mariánska akadémia „Matka z Fatimy“
18:00 – 20:00 – voľná prehliadka kostola

Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku / Chrenovská 15
18:00 – modlitba, prezentácia cirkvi
19:00 – vystúpenie detí z Rytierskeho rádu sv. Gorazda
20:00 – 21:00 – meditácia pri hudbe

Kostol sv. Gorazda / Klokočina
18:30 – svätá omša, celebruje Mons. Štefan Vallo, veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly
19:30 – divadelné predstavenie o zjavení Panny Márie vo Fatime
20:00 – prehliadka a výklad mozaiky p. Marka Rupnika SJ
21:00 – výstava: Životný príbeh sv. Maximiliána M. Kolbeho
21:00 – 22:00 – Sv. Maximilián M. Kolbe – apoštol Nepoškvrnenej, ochranca života. 100. výročie založenia Rytierstva Nepoškvrnenej, 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. (prednáška spojená s diskusiou Mgr. Dariusz Zuk-Olszewski, PhD., vysokoškolský pedagóg)

Kostol sv. Urbana / Kostolná ul., Čermáň
18:00 – svätá omša a adorácia
19:00 – stretnutie pri kronike (prednáška o histórii Čermáňa a jeho sakrálnych pamiatkach – PaedDr. Jarolím Koprda, CSc.)
19:00 – 21:00 – voľná prehliadka kostola a pamätihodností

www.nockostolov.sk