Kategórie
Aktuality

Členovia Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty vo Veszpréme !

Počas mestských osláv “Dni Nitranov” dňa 5. júla 2018 sa viceprezident NKVC Ing. Arch. Libant a predseda Južnej vetvy NKVC vinár Ing. Gramblička stretli pri ochutnávke vín s oficiálnou delegáciou z Veszprému vedenou ich primátorom Gyulom Porgom a dohodli sa na návšteve Veszprému dňa 16. novembra 2018.

Počas mestských osláv “Dni Nitranov” dňa 5. júla 2018 sa viceprezident NKVC Ing. Arch. Libant a predseda Južnej vetvy NKVC vinár Ing. Gramblička stretli pri ochutnávke vín s oficiálnou delegáciou z Veszprému vedenou ich primátorom Gyulom Porgom a dohodli sa na návšteve Veszprému dňa 16. novembra 2018.

V spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR prijal primátor Veszprému pán Gyula Porga nitriansku delegáciu na pôde Mestského úradu.

Nasledovala výmena darov, prehliadka historických pamätihodností mesta, návšteva lokálneho vinárstva Laposa v Badacsony na brehu Balatonu, kde sa degustovalo 6 odrôd vín zoradených s gradáciou ich kvality a prebehla diskusia s výmenou vedomostí a skúseností v oblasti vinárstva.

Boli navrhnuté ďalšie projekty spolupráce v oblasti cestovného ruchu, najmä vínneho turizmu, nakoľko obe partnerské mestá ležia vo vinárskych regiónoch.