Nitrianska hudobná jar

Mesto Nitra prináša svojim obyvateľom ako i návštevníkom nášho starobylého mesta hudbu, ktorá je rečou pre tento svet a je jazykom pre všetkých zrozumiteľným, a to prostredníctvom koncertov v rámci 43. ročníka Nitrianskej hudobnej jari.

Otvárací koncert tohtoročnej Nitrianskej hudobnej jari sa uskutoční 31. marca 2016 o 18.00 h v nitrianskej Synagóge a predstaví sa na ňom Slovenský komorný orchester pod umeleckým vedením Ewalda Danela. V ich podaní si poslucháči vypočujú napríklad Malú nočnú hudbu Wolfganga Amadea Mozarta; Koncert pre husle a orchester op. 8 č. 1 E Dur La Primavera Antonia Vivaldiho; Meditáciu na prelúdium C dur Johanna Sebastiana Bacha; Jarnú pieseň Felixa Mendelssohna Bartholdyho a ďalšie.

V nedeľu 3. apríla sa uskutoční koncert v podaní huslistky z Universtität Wien Ludmily Pavlovej a klaviristu Stanislava Gallina (Hudobná akadémia Praha), ktorý je realizovaný aj vďaka podpore spoločnosti InsData. Vo svojom programe uvedú Sonátu pre husle a klavír F dur KV 377 W. A. Mozarta; Sonátu pre klavír a husle č. 7 c mol L. van Beethovena; Sonátu pre klavír a husle A dur C. Francka a skladbu M. Ravela Tzigane.

Večer s flautou a gitarou je pripravený pre nitrianske publikum v nedeľu 10. apríla. Flautistka Mariia Mikhailova a gitarista Libor Janeček predstavia diela skladateľov 17. – 20. storočia B. Marcella, F. Molina M. Giulianiho, B. Bartóka, A. Piazzollu a I. Albéniza.

Koncert Májová láska je venovaný tvorbe skladateľa Bartolomeja Urbanca, ktorý žil a tvoril v Nitre. Jeho najkrajšie piesne zaznejú v podaní sopranistky Martiny Zaťkovej, tenoristu Jána Vaculíka s klavírnym sprievodom Eduarda Lennera, Márie Blesákovej a Milady Synkovej vo štvrtok 14. apríla.

Záverečný koncert Nitrianskej hudobnej jari 2016 sa uskutoční 17. apríla a predstaví sa na ňom violončelistka Katarína Madariová a klavirista Stanislav Slavíček. Na koncerte uvedú okrem iného aj Taliansku suitu I. Stravinského a sonátu pre violončelo a klavír e-mol, op. 38 J. Brahmsa.

Všetky koncerty sa uskutočnia v Synagóge v Nitre o 18.00 hodine a predpredaj vstupeniek je v NISYS-e; tiež hodinu pred koncertom v Synagóge. Jednotné vstupné je 3,- €.

Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre – festival mladých interpretov zo základných umeleckých škôl ponúka v dňoch 4. apríla až 7. apríla štyri koncerty v Synagóge vždy o 17.00 hodine. Vstup na koncerty mladých umelcov je bezplatný.

nitrianska_hudobná_jar_2016_final