Kategórie
Aktuality

Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji – I. časť

Výstava Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji – I. časť doputovala z výstavných priestorov v Ponitrianskom múzeu v Nitre do jeho expozitúry – Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Popularizuje sakrálnu kultúru na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a reštaurátorskú prácu prostredníctvom vybraných sakrálnych pamiatok lokalizovaných na území mesta Nitry, zbierkových predmetov Ponitrianskeho múzea v Nitre a predmetov kultúrnej hodnoty súkromných zberateľov.  Spoločným motívom vystavených exponátov je postava svätého Jána Nepomuckého, ktorá sa stala legendou a dosiahla viac ako európsky rozmer.

Obohatením výstavy sú predmety, ako napríklad zvon zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, pochádzajúci z farského kostola sv. Urbana na Zobore, ktorý je zároveň aj najstarším zachovaným zvonom v Nitre alebo relikviár z farského kostola zasväteného sv. Tomášovi Becketovi v Novej Vsi nad Žitavou.

Mnohé zo zdokumentovaných pamiatok a zbierkových predmetov boli poškodené vplyvom času, nepriaznivých klimatických podmienok, neadekvátnym zaobchádzaním, či vandalmi.

Ich prezentácii na verejnosti predchádzala renovácia. Niektorým klenotom kultúrneho dedičstva predĺžila životnosť a vdýchla život práca reštaurátorky Ponitrianskeho múzea v Nitre a zároveň autorky výstavy Lívie Šumichrastovej.

Edukačný charakter výstavy umožní návštevníkom nahliadnuť do systému prác, ktorých úlohou je pozastavenie degradačného procesu a priblíženie sa k pôvodnému stavu pamiatky. Zároveň má výstava podporiť vytváranie a upevňovanie hodnôt spolu s uvedomením si historickej hodnoty dokumentujúcej a charakterizujúcej históriu ľudstva, národa a miest.

Vďaka uvoľneniu pandemických opatrení je Múzeum v Zlatých Moravciach pripravené prijímať individuálnych návštevníkov a menšie skupiny s podmienkou preukázania sa negatívnym testom nie starším ako sedem dní.

 

Hlavným organizátorom výstavy je Ponitrianske múzeum v Nitre. Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Biskupský úrad v Nitre, Tatiana Danieličová, z Krajského pamiatkového úradu v Nitre, Jozef Dobiš zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre, Milan Hlôška, fotograf a Iveta Žitňanová z odboru kultúry Mestského úradu v Nitre.

V Nitre dňa 7.5.2021

Miesto konania: Múzeum v Zlatých Moravciach, Námestie Andreja Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce

Termín výstavy: 10.5.2021 – 23.7.2021 

Kontakt: Mgr. Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0948 194 385

www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/

 www.instagram.com/muzeumnitra.sk/