Kategórie
Aktuality

Najvýznamnejšie podujatia v Nitre na rok 2018

Kalendar podujati 2018_PRESS

 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia 2018

 

10. 2. Nitrianske fašiangy

27. – 28. 2. Ekotopfilm

5. 4. – 22. 4. Nitrianska hudobná jar

29. 4. – 27. 5. Medzinárodný organový festival Ars organi

apríl – máj Nitrianske univerzitné dni

18. 5. Welcome Summer

19. 5. Noc múzeí a galérií

25. 5. Noc kostolov

25. – 27. 5. Svätourbanské zoborské slávnosti

31. 5. – 2. 6. Drumpoint Slovakia

2. 6. Festival chutí Nitra

1. 6. – 14. 9. Nitrianske kultúrne leto

5. – 7.6. Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás

10.6. – 1.7. Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra

1. 7. Piknik pri Dražovskom kostolíku

2. 7. – 7. 7. Akademická Nitra

4. – 6. 7. Nitra, milá Nitra… Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

14. 7. IMT Smile

16. – 19. 8. Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti

28. 8. Slížovica

2. 9. 770. výročie udelenia kráľovských výsad mestu Nitra

9. 9. Podzoborské vinobranie

1. – 30. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva

27. – 29. 9. Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu

28. 9. – 3.10. Divadelná Nitra

26.9. – 3.10. Októberfest UKF

4. – 25. 10. Nitrianska hudobná jeseň

17. 11.  festival Vysoké  hory Nitra (13. ročník)

1. – 23. 12. Vianočná Nitra

2. 12. Mikuláš