Nábytok a Bývanie 2016

Profil výstavy

Každoročne v marci prináša najnovšie trendy. Je zdrojom inšpirácie už 25 rokov. Láka obchodníkov, architektov, novinárov i laickú verejnosť. Informatívnym aj inšpiratívnym spôsobom sa tu vystavujú nové produkty, nové materiály, nové trendy, nové technologické riešenia a poznatky. Významné aj začínajúce slovenské a české firmy predstavujú svoju produkciu, ktorú konfrontujú s inými zahraničnými vystavujúcimi firmami, ale aj s konečným zákazníkom. Získavajú sa nové kontakty a potvrdzujú staré.

Vstupné prvý deň (8.3.2016) 7€.

Vstupné zvyšné dni (od 9. do 13.3.2016) 5€.

Možnosť využiť zľavnené vstupné pre študentov, občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu ŤZP bude až od druhého dňa výstavy (od 9. do 13.3.2016).

Vstupné:5 €Parkovací lístok pre osobné auto:4 €
Vstupné zľavnené:2.50 €Parkovací lístok autobus:12 €
Študentská kolektívna zľava:Parkovací preukaz areál:40 €
Vystavovateľský preukaz:12 €Parkovací preukaz parkovisko AX:20 €
Firemná pozvánka:Katalóg výstavy:5 €

Vstupné prvý deň (8.3.2016) 7€.
Vstupné zvyšné dni (od 9. do 13.3.2016) 5€.
Možnosť využiť zľavnené vstupné pre študentov, občanov nad 62 rokov a držiteľov preukazu ŤZP bude až od druhého dňa výstavy (od 9. do 13.3.2016).

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

 

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti

KategórieNezaradené