Na čo sa môžete tešiť počas mestských slávností Nitra, milá Nitra… ?

4. júl / streda

 

Divadlo Andreja Bagara

o 16.00

vernisáž

 

NITRAFILA 2018

Slovensko- česká filatelistická výstava

Nitriansky hrad podhradie

17.00 otvorenie festivalu

Pribinova Nitrawa – historický festival ranostredovekého života

 

17.00 – historický sprievod mestom na hrad

17.30 – 21.00 otvorenie historického tábora, scénky a ukážky dobového života

 

 

Svätoplukovo námestie a pešia zóna

Nitriansky jarmok

Nitrianske pivné slávnosti – ponuka slovenských a zahraničných pivovarov

15.00 – 19.00

Živo na korze

história, remeslá, výstavy, hudba, V. Nitránska verklikáreň,

folklórne súbory Akademická Nitra,

 

ľudové remeslá a tvorivé dielne KOS – umelecké drôtovanie, maľba na sklo, košíky a misky z kukuričného šúpolia, pedigu a papierových rúročiek, servítková technika na dreve, domáce mydielka , frivolitkované náhrdelníky a náramky, slamené ozdoby, korálikovanie, prívesky z kôstkovín a dreva, maľované hodvábne šatky, sklenená vitráž, maľované textilné tašky, keramika, drevené a šité hračky, kvety z mašlí

 

20.00

Benefičný koncert

Večer ľudí dobrej vôle

Peter Nagy a Indigo, Kristína, Janais, Poddukelský umelecký ľudový súbor, Martina Ťašková, Otokar Klein, moderuje  Janette Štefánková

 

5. júl / štvrtok

 

Svätoplukovo námestie

10.00

Cyrilo – metodská národná púť

Slávnostná svätá omša

hlavný celebrant Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup-metropolita sui iuris

 

Uvedenie známky

  1. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (spoločné vydanie s Vatikánom)

 

18.30

Krojovaná paráda – sprievod účastníkov festivalu Akademická Nitra

19.00

Galavečer

medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra

 

Nitriansky hrad

13.00-16.00

Deň otvorených dverí

voľný vstup do biskupského paláca, Katedrály sv. Emeráma, expozícií Diecézneho múzea, celého hradného areálu a kazemát

 

podhradie

11.00  

Pribinova Nitrawa – historický festival ranostredovekého života

vojenské ležoviská s dobovým trhom, historické tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá, kuchyňu a vojenský výcvik, historické scénky a turnaj bojových zručností

 

11.00 – otvorenie historického tábora s trhom

13.00 – historický sprievod

14.00 – prehliadka dobového odievania v gotickej priekope

14.30 – historické scénky, predstavenia a súboje

16.30 – živý šach pod hradbami

18.00 – turnaj bojovníkov

 

 

Gotická priekopa

Staré divadlo K. Spišáka

17.30 Legenda o Svoradovi a Benediktovi

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

11.00 – 18.00

Deň otvorených dverí – Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

 

Pribinovo námestie

13.00

Nitriansky jarmok

tvorivé dielne hlaholiky, interaktívne historické inštalácie

 

Staré divadlo K. Spišáka

15.00 Stretnutie s Veľkou Moravou

 

Mestský park

15.00

Gašpariáda

 

Ružová vínna ulička / Pivnica pod Hradom na Podzámskej ulici – parkovisko pri Agátoch/

14.00 – 22.00

Prezentácia a degustácia vín z Nitrianskej regionálnej oblasti

/ vínny pas: 20 €/

 

júl / piatok

Ponitrianske múzeum

9.00  

konferencia Nitra v kontexte významných historických výročí

                             (osudové osmičky v dejinách Nitry)

 

prof. Martin Homza r. 828 – vysvätenie prvého kostola na území Slovenska arcibiskupom Adalrámom kniežaťu Pribinovi (1190. výročie)

Biskupstvo Nitra r. 880 – založenie prvého biskupstva na území Slovenska v Nitre pápežom Jánom VIII.

prof. Ján Lukačka r. 1248 – výsady slobodného kráľovského mesta – Belo IV. 770.                   Výročie,  r. 1288 – kráľ Ladislav IV. daroval Nitru biskupovi Paškovi

PhDr. Peter Keresteš, PhD. „Zápas nitrianskych mešťanov za ich kráľovské privilégiá v rokoch 1288 – 1848“

PhDr. Milan Belej, CSc. „Vznik Československa v roku 1918 a mesto Nitra“

PhDr. Peter Keresteš, PhD. – Mgr. Ladislav Holečka „Znovuobjavený archív mesta Nitry“

 

15.00

výstava „Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

(prezentácia písomností archívu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho             archívu v Nitre)

 

Prezentácia nových publikácií o Nitre:

Nitra, ako si ťa pamätáme 3 /Vydavateľstvo AB Art Press/

 

Kostol sv. Michala v Dražovciach – Zoborský kláštor – Archeopark Nitra na Martinskom vrchu – Svätoplukovo námestie

12.30

Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry

Zážitkové turisticko – historické putovanie pešo i na bicykli,

s Certifikátom pútnika Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda pre všetkých účastníkov

 

Svätoplukovo námestie a pešia zóna

13.00

Nitriansky jarmok a Nitrianske pivné slávnosti

14.00 – 19.00

živo na korze – história, remeslá, výstavy, tvorivé dielne,

hudobné pódium BeWell, Itcho Pčelár & Juraj Janík, The Smalltown Boy

 

16.30

Slavica festival

medzinárodný folklórny festival Slovanov

Chorvátsko, Bielorusko, Poľsko, Česko, Slovensko,

Folklórny súbor Matica slovenská Osijek

 

20.00

JANA KIRSCHNER

JELEN

 

4.-6. júla

Nitriansky jarmok, Pivné slávnosti

Pivný stan – Nitrianska heligónka

Pešia zóna, Pribinovo námestie

 

Sprievodné podujatia

Dom Matice slovenskej v Nitre

8. jún – 4. júl

Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek

Výstava Slovenského kultúrneho  centra Našice  z partnerského  mesta Osijek

Synagóga

5.- 28. jún

Nitra, moje mesto

Výstava a vyhodnotenie súťažného projektu  CVČ Domino  

 

5.júl – 20. august

Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom

Výstava vybraných diel výtvarnej súťaže pre žiakov základných, stredných a umeleckých

škôl , usporiadateľ Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o.

Súťaž je súčasťou projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podporeného Ministerstvom kultúry ČR.

 

Kostol sv. Michala Dražovce

1. júl / nedeľa

10.00 Piknik Raňajky v tráve

výstava JANA FARMANOVÁ „Na útese“ – potrvá do 4.7. od 16.00 – 19.00

CENTRO Nitra

1.- 30. júl

výstava Čaro slovenského ornamentu

 

Divadlo Andreja Bagara

3. júl – 4. júl / utorok – streda

18.00 Akademická Nitra – prvý a druhý súťažný večer

 

3.7 o 15 00 malé pódium

FS Stavbár   Žilina, FS Poľana   Zvolen, FS Lučina Česko

 

4.7. 15 00 hod malé pódium

FS Ekonóm  Bratislava, FS Gymnik Bratislava , FS Katovice Poľsko

 4. júl – 7. júl

NITRAFILA 2018

2. Slovensko – česká filatelistická výstava

pre verejnosť 5. až 7. júla od 10.00 hod. do 18.00 hod.

 

Nitrianska galéria 

4.  júl / streda

Koncertná sála Župný dom

10.00 Prijatie účastníkov AN, vstup na pozvánky

 

5.7.

13.00 – 18.00

Reprezentačné sály: Nie som tu, som v arkádii

Salón: Záh(r)ada

Galéria mladých: Fairytales of the Postfaktum

Bunker: Deset moří

 

Zoborský kláštor

6.  júl – areál voľne prístupný

12.00 – 17.00

prehliadka so sprievodcom pre účastníkov putovania Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry,
jazda konským povozom –  trasa po Zobore –  nástup na zastávke MHD Nemocnica Zobor
14.,21., 28. júl / soboty

4., 11., 18., 25. august / soboty

15.00 – 19.00

Pravidelné prehliadky areálu pre verejnosť s turistickým sprievodcom o 15.00, 16.00, 17.00 a18.00 h, v iných termínoch je areál voľne prístupný verejnosti.

 

Nitriansky hrad – Katedrála sv. Emeráma

7. júl / sobota

18.00

Slávnostná kantáta sv. Cyrila a Metoda

Miešaný spevácky zbor Technik Akademik

 

Piaristický kostol sv. Ladislava

8. júl / nedeľa

19.00

Cyrilo-metodský koncert Slavimo slavno Slaveni

Danubius Octet Singers so sólistom Martinom Babjakom

diriguje Daniel Simandl

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

5.  júl / štvrtok

Nitra v regionálnych periodikách (1895 – 2000) –  otvorenie výstavy 14.00 -18.00

Trvanie výstavy: 6. -13. júl 7.30 – 16.30

2. – 31. júla Cyril a Metod v knihách – výstava v čase 7.30 – 16.30 hod.

 

Trafačka

3.  júla 18.00 / utorok

Výstava pohľadníc a fotografií starej Nitry

8.ročník inštalácie zozbieraných materiálov od členov Klubu priateľov starej Nitry s prednáškou slovenského historika umenia a pamiatkára Petra Kresánka o tom, ako sa narába s historickými pamiatkami vo svete a jazzovým koncertom kvarteta – Stano Počaji, Kristína Prablesková, Roman Turtev a Miro Polák, ​výstava potrvá do 5.9.2018