Kategórie
Aktuality

Na čo sa môžete tešiť počas mestských slávností Nitra, milá Nitra… ?

Pozývame vás na mestské slávnosti Nitra, milá Nitra…, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré sú venované významným osobnostiam histórie a súčasnosti Nitry.

 

 

 

 

 

 Nitra, milá Nitra…
Pribinove a Cyrilo-Metodské slávnosti
4. – 6. júl 2018

4. júl  streda

Divadlo Andreja Bagara
4. júl  o 16.00
vernisáž
NITRAFILA 2018
2. Slovensko- česká filatelistická výstava

Nitriansky hrad podhradie
17.00 otvorenie festivalu Pribinova Nitrawa  – historický festival ranostredovekého života
17.00 – historický sprievod mestom na hrad
17.30 – 21.00 otvorenie historického tábora, scénky a ukážky dobového života

Svätoplukovo námestie a pešia zóna
Nitriansky jarmok
Nitrianske pivné slávnosti – ponuka slovenských a zahraničných pivovarov

od 15.00 do 19.00 h   Živo na korze
história, remeslá, výstavy, hudba, V. Nitránska verklikáreň  a Gašpariáda, folklórne súbory Akademická Nitra, ľudové remeslá a tvorivé dielne KOS – umelecké drôtovanie, maľba na sklo, košíky a misky z kukuričného šúpolia, pedigu a papierových rúročiek, servítková technika na dreve, domáce mydielka , frivolitkované náhrdelníky a náramky, slamené ozdoby, korálikovanie, prívesky z kôstkovín a dreva, maľované hodvábne šatky, sklenená vitráž, maľované textilné tašky, keramika, drevené a šité hračky, kvety z mašlí

o 20.00 h   Benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle
Kristína, Janais, Poddukelský umelecký ľudový súbor, Martina Ťašková, Otokar Klein, Eva Pavlíková, Jana Andevská, moderuje Janette Štefánková

 

5. júl  štvrtok

Svätoplukovo námestie
o 10.00 h Cyrilo – metodská národná púť
Slávnostná svätá omša
hlavný celebrant Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup-metropolita sui iuris

Uvedenie známky
1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka  (spoločné vydanie s Vatikánom)

o 18.30 h   Krojovaná paráda – sprievod účastníkov festivalu Akademická Nitra

o 19.00 h   Galavečer medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra

 

Nitriansky hrad
od 13.00 do 16.00 h
Deň otvorených dverí
voľný vstup do biskupského paláca, Katedrály sv. Emeráma, expozícií Diecézneho múzea,  celého hradného areálu a kazemát

Podhradie
o 11.00 h   Pribinova Nitrawa  – historický festival ranostredovekého života
vojenské ležoviská s dobovým trhom, historické tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá, kuchyňu a vojenský výcvik, historické scénky a  turnaj bojových zručností
11.00 – otvorenie historického tábora s trhom
13.00 – historický sprievod
14.00 – prehliadka dobového odievania v gotickej priekope
14.30 – historické scénky, predstavenia a súboje
16.30 – živý šach pod hradbami
18.00 – turnaj bojovníkov

Gotická priekopa
Staré divadlo K. Spišáka
o 17.30 h   Legenda o Svoradovi a Benediktovi

Krajský pamiatkový úrad Nitra
od 11.00 do 18.00 h
Deň otvorených dverí – Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Pribinovo námestie
od 13.00 h   Nitriansky jarmok
tvorivé dielne hlaholiky, interaktívne historické inštalácie

Staré divadlo K. Spišáka
o 15.00 h   Stretnutie s Veľkou Moravou

Mestský park
od 15.00 h   Gašpariáda

Ružová vinárska ulička
Pivnica pod Hradom na Podzámskej ulici – parkovisko pri Agátoch
od 14.00 do 22.00 h
Prezentácia a degustácia vín z Nitrianskej regionálnej oblasti ( vínny pas: 20 €)

 

6. júl  piatok

Ponitrianske múzeum
o 9.00 h   Konferencia Nitra v kontexte významných historických výročí
(osudové osmičky v dejinách Nitry)
prof. Martin Homza r. 828 – vysvätenie prvého kostola na území Slovenska arcibiskupom Adalrámom kniežaťu Pribinovi (1190. výročie)
Biskupstvo Nitra r. 880 – založenie prvého biskupstva na území Slovenska v Nitre pápežom Jánom VIII.
prof. Ján Lukačka r. 1248 – výsady slobodného kráľovského mesta – Belo IV. 770.
Výročie,  r. 1288 – kráľ Ladislav IV. daroval Nitru biskupovi Paškovi
PhDr. Peter Keresteš, PhD. „Zápas nitrianskych mešťanov za ich kráľovské privilégiá v rokoch 1288 – 1848“
PhDr. Milan Belej, CSc. „Vznik  Československa v roku 1918 a mesto Nitra“
PhDr. Peter Keresteš, PhD. – Mgr. Ladislav Holečka „Znovuobjavený archív mesta Nitry“

o 15.00  h   Výstava „Znovuobjavený“ archív mesta Nitry
(prezentácia písomností archívu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho archívu v Nitre)

Prezentácia nových publikácií o Nitre:
Nitra, ako si ťa pamätáme 3 /Vydavateľstvo AB Art Press/

 

Kostol sv. Michala v Dražovciach – Zoborský kláštor – Archeopark Nitra na Martinskom vrchu – Svätoplukovo námestie
o 12.30 h   Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry
Zážitkové turisticko – historické putovanie pešo i na bicykli, s Certifikátom pútnika Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda pre všetkých účastníkov

Svätoplukovo námestie a pešia zóna
o 13.00 h    Nitriansky jarmok a Nitrianske pivné slávnosti

od 15.00 do 18.00 h   Živo na korze
história, remeslá, výstavy, tvorivé dielne, hudobné pódium BeWell, Itcho Pčelár & Juraj Janík, The Smalltown Boy

o 16.30 h   Slavica festival
10. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Slovanov
Chorvátsko, Bielorusko, Poľsko, Česko, Slovensko, Folklórny súbor Matica slovenská Osijek

o 20.00 h   JANA KIRSCHNER, JELEN

4. – 6. júla
Nitriansky jarmok, Pivné slávnosti
Pivný stan – Nitrianska heligónka
Pešia zóna, Pribinovo námestie

Sprievodné podujatia
Dom Matice slovenskej v Nitre
8. jún – 4. júl
Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek
Výstava Slovenského  kultúrneho  centra Našice  z partnerského  mesta Osijek

Synagóga
5. – 28. jún
Nitra, moje mesto
Výstava a vyhodnotenie súťažného projektu  CVČ Domino

5.júl – 20. august
Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom
Výstava vybraných diel  výtvarnej súťaže pre žiakov základných, stredných a umeleckých škôl, usporiadateľ Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o.
Súťaž je súčasťou projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podporeného Ministerstvom kultúry ČR.

Kostol sv. Michala Dražovce
1. júl / nedeľa
10.00 Piknik Raňajky v tráve
výstava JANA FARMANOVÁ “Na útese”  – potrvá do 4.7. od 16.00 – 19.00

CENTRO Nitra
1.- 30. júl
výstava Čaro slovenského ornamentu

Divadlo Andreja Bagara
3. júl – 4. júl / utorok – streda
18.00 Akademická Nitra – prvý a druhý súťažný večer

4. júl – 7. júl
NITRAFILA 2018
2. Slovensko- česká filatelistická výstava
pre verejnosť 5. až 7. júla od 10.00 hod. do 18.00 hod.

5.7.
Nitrianska galéria, Župné nám. 3
od 13.00 do 18.00 h
Reprezentačné sály: Nie som tu, som v arkádii
Salón: Záh(r)ada
Galéria mladých: Fairytales of the Postfaktum
Bunker: Deset moří

Zoborský kláštor
6. júl – areál voľne prístupný
od 12.00 do 17.00 h
Prehliadka so sprievodcom pre účastníkov putovania Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry, jazda konským povozom –  trasa po Zobore –  nástup na zastávke MHD Nemocnica Zobor

14.,21., 28. júl / soboty
4., 11., 18., 25. august / soboty
15.00 – 19.00
Pravidelné prehliadky areálu pre verejnosť s turistickým sprievodcom o 15.00, 16.00, 17.00 a18.00 h, v iných termínoch je areál voľne prístupný verejnosti.

Nitriansky hrad – Katedrála sv. Emeráma
7. júl / sobota  o 18.00 h
Slávnostná kantáta sv. Cyrila a Metoda
Miešaný spevácky zbor Technik Akademik

Piaristický kostol sv. Ladislava
8. júl / nedeľa  o 19.00 h
Cyrilo-metodský koncert
Danubius Octet Singers so sólistom Martinom Babjakom.

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
5. júl / štvrtok
Nitra v regionálnych periodikách  (1895 – 2000) –  otvorenie výstavy 14.00 -18.00
Trvanie výstavy: 6. -13. júl 7.30 – 16.30
2. – 31. júla  Cyril a Metod v knihách – výstava  v čase 7.30 – 16.30 hod.

Trafačka
3. júla 18.00 / utorok
Výstava pohľadníc a fotografií starej Nitry
8.ročník inštalácie zozbieraných materiálov od členov Klubu priateľov starej Nitry s prednáškou slovenského historika umenia a pamiatkára Petra Kresánka o tom, ako sa narába s historickými pamiatkami vo svete a jazzovým koncertom kvarteta – Stano Počaji, Kristína Prablesková, Roman Turtev a Miro Polák, výstava potrvá do 5.9.2018