Mojmírovské hody 2021

Hodové slávnosti v obci Mojmírovce

piatok, 25. 6.

19:00 Otvorenie výstavy venovanej 300. výročiu konsekrácie Kostola sv. Ladislava

Regionálne múzeum Mojmírovce (Letohrádok kniežaťa Aldobrandíniho)

sobota, 26. 6.

9:00 Land Art v parku Huňadyovského kaštieľa (podujatie bude voľne prístupné)

LandArt prezentuje realizáciu umeleckého výkonu v prírode, v tomto prípade v Huňadyovskom parku. Na tejto akcii sa zídu rôzni umelci, ktorí budú nielen prezentovať svoje umenie, ale ho priamo tvoriť. Gesciu nad podujatím prevzal Róbert Žilík.

nedeľa 27. 6.

9:30 Hodová svätá omša so sviatosťou birmovania a uložením relikvie sv. Ladislava

15:00 Kultúrny program na námestí sv. Ladislava