VÝSTAVA Z KLENOTNICE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – SLOVENSKÝ BETLEHEM

Ježiš Kristus sa narodil počas zimnej noci v mestečku Betlehem na slame a sene
v chudobnom chlieve či maštali. Betlehemská hviezda všetkým zvestovala, že sa práve narodil syn Boží. Medzi prvými, ktorí sa prišli pokloniť budúcemu Spasiteľovi, boli pastieri z blízkeho okolia. Potom sa poponáhľali uctiť si Jezuliatko traja mudrci, králi z východu – Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorí sa na svojom putovaní ocitli v blízkom okolí.

Táto slávna scéna je spodobená v tisícoch variantov, v nespočetných vyhotoveniach remeselníckych, ale aj výtvarníckych. Ožíva každý rok počas Vianoc v kostoloch, na verejných miestach i v domácnostiach. V Ponitrianskom múzeu v Nitre ožije v podobe výstavy betlehemov pod názvom Z klenotnice kultúrneho dedičstva – Slovenský Betlehem. Návštevníkom je sprístupnená od 3. novembra 2022 do 16. januára 2023. Kurátorkou výstavy je Patrícia Žáčiková.

Vystavené drevené a keramické betlehemy sú z rôznych oblastí, hlavne z okolia Nitry, Topoľčian a Novej Bane. Ľudoví „betlehemári“ často vianočné mystérium zasádzali do domácich pomerov, a preto nesú ich výrobky charakteristické znaky kraja svojho vzniku. Základný motív jasličiek – zobrazenie Kristovho narodenia, Svätá rodina, pastieri a mudrci však zostávajú v ich tvorbe nemenné. Rezbárske diela, ktoré výstava predstavuje, sú hlavne z dielne rezbárov Štefana Doskoča zo Zlatna, Štefana Trnku a Miroslava Mišíka z Novej Bane, Jozefa Halma z Bošian a ďalších. Patria do zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre, ale aj okolitých múzeí – Pohronského múzea v Novej Bani a Tribečského múzea v Topoľčanoch. Návštevníci môžu obdivovať aj diela súčasných nitrianskych rezbárov, ku kto-rým patrí betlehem rezbára Petra Šranka z Veľkého Lapáša, vystavený v roku 2021 vo Vatikáne a požehnaný Svätým Otcom, či drevený betlehem Štefana Réckeho, ktorý dnes žije a tvorí v ateliéri v Štitároch. Štefan Récky je autorom betlehemu, ktorý každoročne dominuje vianočnému mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Pohronské múzeum v Novej Bani a Tribečské múzeum v Topoľčanoch.

V zimnej sezóne (október – apríl) je Ponitrianske múzeum v Nitre otvorené pondelok – piatok 9:00 – 17:00 hod.

Termín: 3. 11. 2022 – 16. 1. 2023
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre
Autorka výstavy: Patrícia Žáčiková

Kontakt:
Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0948 194 385
www.muzeumnitra.sk
www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/
www.instagram.com/muzeumnitra.sk/