Kategórie
Aktuality

Germáni a ich kultúra

Výstava GERMÁNI A ICH KULTÚRA bola koncom minulého roka prezentovaná v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v týchto dňoch sa presúva do expozitúry Múzea v Zlatých Moravciach. Výstava v krátkosti dokumentuje dobu pred príchodom Slovanov na naše územie, konkrétne na Ponitrie. Sústreďuje sa na dôležitú archeologickú lokalitu v Nitre-Párovských Hájoch, v údolí Valy-Dolina. Najväčšia osada fungovala na tomto mieste v dobe rímskej a dobe sťahovania národov – od polovice 3. storočia do polovice 5. storočia. V tom čase tu žili Germáni. Historické – písomné pramene udávajú na území západného Slovenska kmene Kvádov (Cornelius Tacitus). Objavili ju archeológovia Karol Pieta a Matej Ruttkay z Archeologického ústavu SAV.

Materiálna kultúra germánskeho obyvateľstva je relatívne jednoduchá. Kvádi si priniesli do nových sídiel na strednom Dunaji znalosť ručne, po domácky vyhotovených hlinených nádob. Až v 3. storočí sa začala u nich presadzovať remeselná, na kruhu vyrábaná keramika. Na celom území, najmä na juhozápadnom Slovensku nachádzame v rámci importovaného tovaru z rímskych provincií i samotnej Itálie luxusný hrnčiarsky tovar – kolkovanú keramiku, terru sigillatu, často reliéfne zdobenú, sklené nádoby, ale aj rôzne ozdoby, šperky, nástroje a úžitkové predmety.

Dekoratívnu aj praktickú funkciu plnili bronzové a železné spony aj ozdobné kostené ihlice, ktoré slúžili na úpravu vlasov. K najobľúbenejším ozdobám kvádskych žien patrili náhrdelníky zo sklených korálikov. Bežnou súčasťou výstroja boli kožené opasky, z ktorých sa najčastejšie zachovali pracky a rôzne typy kovaní. Dôležitým predmetom dennej potreby bol železný nôž.

Vo výbave ženských hrobov sa stretávame s ihlami na šitie, kostenými ihelníkmi – puzdrami na ihly a hlinenými praslenmi – súčasťami vretienok používaných pri pradení. Dokladom výroby

tkanín sú aj hlinené tkáčske závažia. Na úpravu vlasov a zovňajšku slúžili kostené hrebene. Výnimočne sa vyskytli aj rímske mince.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj a Archeologický ústav SAV v Nitre.

Termín: 13. 1. 2022 – 29. 3. 2022
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach
Autorka a kurátorka výstavy: Jaroslava Ruttkayová

V súčasnosti sme pre návštevníkov otvorení v režime OP (1 osoba na 15 m2) s povinnosťou prekrytia úst a nosa respirátorom.             

 

Kontakt:
Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0948 194 385
www.muzeumnitra.sk
www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/
www.instagram.com/muzeumnitra.sk/