Expozície Regionálneho múzea Mojmírovce od 1. mája 2016 do 31.augusta 2016

Múzeum je umiestnené v  Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho v Mojmírovciach.

Expozície:

  • Mojmírovský poklad (jeden z najväčších strieborných pokladov na Slovensku; expozícia obsahuje 41 strieborných mincí a relikviár)
  • Záchrana a obnova národnej kultúrnej pamiatky Letohrádku kniežaťa Aldobrandiniho
  • Unikátna historická farská knižnica
  • Ľudové a umelecké remeslá regiónu
  • Osobnosti našej obce (Anton Grasalkovič, osobnosti rodu Huňady a rodu Appel)
  • Čajový salónik s historickým mobiliárom (pripomienka starých dobrých časov, keď kaštieľ obývala šľachta)
  • Výstava obrazov detí zo Základnej umeleckej školy v Mojmírovciach s Mojmírovskými motívmi.

Otváracie hodiny:

Počas mesiacov máj – september otvorené denne okrem pondelka od 9.00 hod. do 17.00 hod.

s posledným vstupom o 16:30 hod.