Kategórie
Aktuality

STÁLA EXPOZÍCIA ROD MIGAZZI JE SPRÍSTUPNENÁ

Nová stála expozícia s názvom Rod Migazzi je otvorená pre návštevníkov Múzea v Zlatých Moravciach, ktoré sídli v priestoroch bývalého kaštieľa Migazziovcov.

Múzeum v Zlatých Moravciach, expozitúra Ponitrianskeho múzea v Nitre, sa po rokoch dočkala významnej obnovy. Niekdajšia spoločensko-vedná expozícia nadobudla nový moderný ráz a pýši sa prezentáciou azda tej najzvučnejšej témy, ktorá kaštieľu Migazziovcov prislúcha – história šľachtického rodu Migazzi.

Nepochybne, jedným z najväčších klenotov expozície je donačná listina z roku 1779 vydaná Máriou Teréziou pre kardinála Krištofa Migazziho, zakladateľa zlatomoraveckej uhorskej vetvy rodu, ktorý bol hlavou a patriarchom rodu. V roku 1850 sa dedičom majorátneho zlatomoraveckého panstva stal Viliam Migazzi. Viliam Migazzi bol nesmierne aktívnym človekom. Bol poslancom uhorského parlamentu, predsedom Viedenského charitatívneho spolku, zaslúžil sa o výstavbu Požitavskej železnice, ale aj
o založenie prvého múzea v Zlatých Moravciach v roku 1896 – Tekovského stoličného múzea. Viliam sa oženil s dcérou a bohatou dedičkou nitrianskeho podžupana Vavrinca Marczibányiho a Antónie Kállayovej, Antóniou.

Súčasťou expozície je inštalácia čajového salónika s predmetmi, ktoré vlastnili
a používali členovia rodu Migazzi, ale aj časť s odevmi a odevnými súčasťami, prezentujúcimi spôsob odievania v dobe, v ktorej žila rodina grófa Viliama Migazziho (II. polovica 19. storočia a prelom 19. a 20. storočia). V tomto duchu sa obliekali i dcéry grófa Migazziho – Irma, Eugénia, Vilma a Antónia. Salón Paluškovcov, pôvodných majiteľov kaštieľa, je zariadený barokovým intarzovaným nábytkom z 18.
storočia.
Vystavené zbierkové predmety sú kombináciou výpožičiek z partnerských múzeí,
zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a súkromných zbierok regionálnych zberateľov.

„Príprave novej modernej expozície sme sa s kolektívom Ponitrianskeho múzea v Nitre venovali takmer dva roky. Nová podoba výstavného priestoru zodpovedá súčasným trendom a nárokom na moderné múzejné výstavníctvo. Samozrejmosťou expozície sú technológie ako napr. videoprojekcia, projekčná stena, ale aj sada ochrany zdravia v podobe vysokovýkonných hybridných UVC žiaričov určených na dezinfekciu povrchov a vzduchu,” zhrnula Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Projekt Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je realizovaný poskytnutím nenávratného finančného príspevku z výzvy MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75 a spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Partnermi projektu sú Tekovské múzeum v Leviciach, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, SMN – Hrad Červený Kameň, Štátny archív v Nitre, Nitrianska organizácia cestovného ruchu a Krajská organizácia cestovného ruchu – Nitriansky kraj.

Viac o podujatiach a aktuálnych výstavách sa môžete dozvedieť na web stránke múzea.

Miesto:
Múzeum v Zlatých Moravciach,
Nám. Andreja Hlinku 1, 953 00 Zlaté Moravce

Autorky výstavy:
Katarína Beňová, Patrícia Žáčiková
 

Archívny výskum:
Vladimír Lemeš