Kategórie
Aktuality

EUROPE DIRECT Nitra pokračuje vo svojej činnosti

Od mája tohto roku, začala fungovať nová generácia siete EUROPE DIRECT v celej EÚ.

Tešíme sa, že informačné centrum EUROPE DIRECT Nitra opätovne získalo dôveru od Európskej komisie, pri udeľovaní grantov pre informačné centrá EUROPE DIRECT a môže zastávať funkciu európskeho informačného centra v tomto regióne  až do konca roku 2025 a nadviazať tak na  predošlé pôsobenie, ktoré sa datuje nepretržite  od roku 2009. Na Slovenku v súčasnosti funguje 12 centier EUROPE DIRECT, ktoré pôsobia v desiatich mestách.

Dňa 15. 10. 2021 sa konalo slávnostné otvorenie novej generácie informačného centra EUROPE DIRECT Nitra, ktoré pôsobí v rámci  Centra pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania hostiteľskej organizácie  Agroinštitútu  Nitra, štátny podnik.

Slávnostného otvorenia centra EUROPE DIRECT Nitra sa zúčastnili predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Európskeho parlamentu – kancelárie na Slovensku. Pozvanie prijali taktiež zástupca primátora mesta Nitra,  Mgr. Daniel Balko, pani profesorka Mária Kadlečíková, Ing. Ľubica Cibuľová  z centra Európske služby zamestnanosti a Mgr. Marta Hároniková – výkonná riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Toto pre nás významné podujatie otvorila svojím príhovorom  riaditeľka Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Ing. Mária Debrecéniová, CSc.

Europe Direct Nitra patrí do celoeurópskej siete EUROPE DIRECT. Táto sieť je tvorená okrem centier EUROPE DIRECT, európskymi dokumentačnými centrami a tímom EUROPE DIRECT. Tieto 3 zložky úzko spolupracujú v rámci svojej krajiny alebo cezhranične, ako aj s inými informačnými sieťami Európskej komisie. Cieľom týchto centier je priniesť Európsku úniu, jej politiky a hodnoty do všetkých kútov Európy a takisto vytvoriť dôležité prepojenie medzi inštitúciami EÚ a jej občanmi.

Služby informačného centra EUROPE DIRECT Nitra

Pre občanov máme k dispozícii telefónnu linku, email, kde nás môžu kontaktovať s otázkami týkajúcich sa EÚ.

Ďalej poskytujeme odpovede na všeobecné otázky o EÚ, odporúčania na najlepšie zdroje informácií a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni), bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ.

Okrem spomínaných služieb, organizujeme rôzne komunikačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny, napr. prednášky, semináre, workshopy, konferencie, výtvarné súťaže a taktiež sa zúčastňujeme na hromadných podujatiach, organizovaných aj napr. mestom Nitra, kde naše služby prezentujeme väčšinou aj s podporou kolegov zo Zastúpenia EK na Slovensku.

Pre návštevníkov nášho informačného centra máme k dispozícii aj priestory knižnice na prízemí budovy Agroinštitútu. Návštevníci nášho informačného centra, môžu používať počítače s pripojením na internet, s možnosťou tlače alebo kopírovania materiálov relevantných k európskej tematike.

Kontakt na EUROPE DIRECT Nitra

Adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

email: europedirect@agroinstitut.sk

tel: 037/7910290

facebook/Instagram: EUROPE DIRECT Nitra