Destinačný manažment

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu !