Kategórie
Aktuality

Cykloturistické púte Nitra – Trnava a Trnava – Nitra 2022 v rámci Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda

K sviatku sv. Cyrila a Metoda pripravujeme rozšírenie Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda o cykloturistickú trasu, ktorá bude viesť z Nitrianskeho hradu – sídla biskupa nitrianskej diecézy do sídla trnavskej arcidiecézy. Trasa bude nadväzovať na každoročné pešie púte a cyklopúte veriacich z farnosti Močenok do Nitry a tiež cyklopúte do Trnavy. Nové úseky budú viesť po upravených alejách, ktoré boli už niekoľko desaťročí nepriechodné. Ďalšie úseky budú po asfaltových cyklochodníkoch a len malá časť po štátnych cestách.

Podujatie podporuje nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák a  spolupredseda Rady pre migrantov, utečencov/ a pútnikov pri KBS, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Krátke zastavenia budú mať cyklopútnici pri viacerých kostoloch, ktoré sú po trase. Počas prestávky sa dozvedia niekoľko informácií o kostole a farnosti.

Cykloturistická púť je na rozdelená na dve časti.

Prvá časť sa začne v nedeľu 3. júla o 9.00 sv. omšou v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a skončí približne o 19.00 v Arcibiskupskom úrade v Trnave. Potom bude zabezpečený prevoz cyklistov do Nitry.

Druhá časť sa začne v pondelok 4. júla o 15.00 sv. omšou v Arcibiskupskom úrade v Trnave a skončí v utorok 5. júla približne o 12.00 po skončení Cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre na Svätoplukovom námestí. Nocľah zo 4. na 5. júla bude pre cyklistov zabezpečení v obci Močenok.

Trasa povedie cez farnosti: Nitra, Cabaj-Čápor, Močenok, Šaľa-Veča, Šaľa, Kráľová nad Váhom, Váhovce, Dolná Streda, Sereď, Vlčkovce, Modranka a Trnava.

Zdatnejší cykloturisti môžu absolvovať celú trasu, ktorá meria 73 km. Rekreační cyklisti môžu prejsť len niektorý z jej úsekov.

Je však potrebné sa do 29. júna prihlásiť na niektorej z e-mailových adries: sykora@videoplus.sk, mocenok.farnost@gmail.com.
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Sýkora, tel.: 0915 712 591


Organizátori:

Nitrianske biskupstvo

Trnavské arcibiskupstvo

Nitriansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Nitra

Mesto Šaľa

Obec Močenok

Farnosť Močenok

OZ ReAnimare

OZ Kreatívni ľudia

 

Partneri:

Združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Slovenský cykloklub

Slovenský Orol

EKVOIA Capital s.r.o.

Duslo Šaľa, a.s.

JUVAMEN, o.z.