Biskupstvo Nitra

Biskupský úrad v Nitre je správcom Nitrianskeho hradu, jednej z najvzácnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Už okolo roku 830 dal knieža Pribina postaviť v meste kostol, ktorý je prvým historicky doloženým dokladom kresťanstva na našom území.

Najstaršou zachovalou stavbou je románsky kostol sv. Emeráma. Súčasťou hradného areálu je aj tzv. Vazulova veža, biskupský palác, diecézne múzeum alebo kazematy.

Nitriansky hrad je dnes sídlom biskupského úradu a dominantnou kultúrno-historickou pamiatkou Nitry.