Arriva

Štúrova 72

949 44 Nitra,

Slovenská republika

ARRIVA NITRA a.s. patrí medzi najväčších autobusových dopravcov v Slovenskej republike s viac ako 515 zamestnancami a ročným výkonom prekračujúcim 17 miliónov kilometrov.

Základnou činnosťou spoločnosti je:

  • regionálna linková doprava
  • mestská hromadná doprava
  • medzinárodná autobusová doprava
  • vnútroštátna linková doprava
  • zájazdová doprava
  • zmluvná doprava

Naväzujúce dopravné služby – predaj a miestenkovanie cestovných lístkov pre územie Slovenskej a Českej republiky v systéme AMS.

Spoločnosť má od roku 2003 zavedený a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:200