Kategórie
Aktuality

OBIDVE

Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo v roku  2023 sériu troch výstav súčasných maliarok pochádzajúcich i pôsobiacich v blízkom okolí Nitry, všetky pod kurátorskou taktovkou Marty Hučkovej Kocianovej.

Od 3. marca predstavia svoju tvorbu dve autorky –  Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová. OBIDVE sú absolventkami Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Pôsobili ako učiteľky výtvarnej výchovy, založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha, zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby. Sú spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií,  tiež lektorovali učebnice výtvarnej výchovy pre žiakov základných škôl. Obe autorky žijú a tvoria v Nitre.                                  

Elena Nittnausová (nar. 1950 v Nitre) tvorí abstraktné dynamické kompozície, v ktorých dominuje monochromatická farebnosť so silným svetelným kontrastom. Jej inšpiračným zdrojom je život sám. Citlivo reaguje na problémy i radosti života. Dominantné v jej záujme sú vzťahy medzi ľuďmi. Do svojej tvorby vkladá osobné pocity a zážitky. A tak jej abstraktné obrazy majú celkom realistický základ. Venuje sa olejomaľbe, inštalácii, happeningu.

Miloslava Salanciová (nar. 1953 v Bratislave), jubilujúca autorka, vo svojej tvorbe spája výtvarný experiment s pocitom a zážitkom, následne ho pretvára hrou výtvarných výrazových prostriedkov na abstraktný alebo geometrický obraz. Je nositeľkou a propagátorkou myšlienky prepojenia moderného výtvarného vyjadrenia sa s esteticky pôsobiacim výsledkom. Jej tvorba obsahuje olejomaľby, mobilné obrazy – hry, plošné a priestorové inštalácie, ktoré bývajú odrazom odpozorovaných komunikačných a spoločenských paradoxov. Najväčšiu skupinu tvoria diela vytvorené technikou ceruzkového pastelu, ktorou sa vyjadruje v súčasnosti.

Vernisáž k výstave ELENA NITTNAUSOVÁ A MILOSLAVA SALANCIOVÁ – OBIDVE

sa koná v piatok 3. marca o 17:00 hod. v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Kalendár výstav

  1. 3. – 29. 4. 2023 Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE
  2. 5. – 1. 7. 2023 Marta Horníková – VESMÍR A SVET AKO ZNAK
  3. 7. – 20. 9. 2023 Alexandra Geschwandtnerová – PROMENÁDA MOJÍM SVETOM

Viac o aktuálnych výstavách z ponuky múzea sa môžete dozvedieť na web stránke https://www.muzeumnitra.sk/aktualne-vystavy/ 

Miesto konania: Veľká dvorana, Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, Nitra.