1. máj 2017 / sobota

 

DIECÉZNE MÚZEUM /18:00 – 22:00/, Nitriansky hrad

19:15 Komentovaná prehliadka múzea

20:15 Komentovaná prehliadka múzea

21:00 – Koncert Páni Času (Gotická priekopa)

Sprievodný program:

Otvorenie výstavy „Nitriansky hrad v 20. storočí“

Sokoliar Tomáš a jeho dravce

 

PONITRIANSKE MÚZEUM /10:00 – 24:00/, Štefánikova tr. 1

10:00 – 24:00

prehliadka expozície a výstav

ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky

12:00 – 21:00

interaktívny program pre mládež ,,Veľkomoravský šperk – Lunica“ – tvorivá dielňa,  v ktorej si môže každý vyrobiť svoj šperk z moduritu

13:00 – 22:00

pod vedením umeleckých drotárov Jozefa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý

môže vyskúšať vyrobiť jednoduché srdiečko z drôtu a  zapojiť sa do projektu Drôtované

Slovensko, s možnosťou vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z drôtu

20:00 – 22:00

vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA

                                    

SYNAGÓGA /13:00 – 22:00/, ul. Pri synagóge

13:00 – 17:30

prehliadky Synagógy

18:00

História a tradície Židov v Nitre, exkurz do minulosti s Katarínou Potokovou /ŽNO v Nitre/

19:30 – 22:00

prehliadky Synagógy

Aktuálne výstavy:

SOMSIJESMESTESÚ – Pavol Hammel / Braňo Jánoš (maľba)

História a tradície Židov v Nitre

Shraga Weil: GRAFIKA

 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM /15:00 – 22:00/, Dlhá 92

Podujatie „Ukážky bojov z 2. svetovej vojny“

ukážky reštaurovania zbierkového predmetu

jazda vláčikom – Nitrianskou poľnou železnicou

 

MISIJNÉ MÚZEUM /15:00 – 22:00/, Kalvária 3

Prehliadky stálej expozície

Sprístupnenie krypty v Kostole nanebovzatia Panny Márie

Premietanie filmu o misijnej činnosti

 

NITRIANSKA GALÉRIA /15:00 – 22:00/, Župné námestie 3

18:00 Galéria mladých

Vernisáž výstavy Ateliér Digitálne médiá Autori: Matúš Astrab, Lucia Devečková, Filip Kmeť, Dominika Kolačkovská, Ján Krška, Mária Petrisková, Veronika Šmírová Kurátor: Matej Ivan

Priestor: Bunker

Prezentácia kurátorského výberu prác študentov ateliéru Digitálnych médií pod vedením Doc. MgA. Michala Murina, ArtD. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

19:00 Koncert Zamatové pazúry Autori: Adam Engler, Lucia Devečková, Barbora Horská Kurátorka: Katarína Baraníková

Priestor: Bunker

Výstavný koncert medzi-katedrového experimentálneho zoskupenia troch študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kľúčové tu sú momenty paradoxu, vtipu a irónie, ktoré vznikajú spojením vizuálnej a hudobnej časti vo finálnej podobe priamo počas koncertu/performancie, kedy je vizuál naživo mixovaný formou VJ-ingu spolu s hudbou.

 

14:00 a 15:00

PASTELKOVO

interaktívna tvorivá dielňa pre najmenších

 

prehliadka aktuálnych výstav:

Reprezentačné sály:

  1. 05. 2017 – 11. 06. 2017 Akvizície

Autori: Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková, Jozef Kostka, Marián Mudroch, Miroslav Nicz, Alojz Klimo, Ľubomír Stacho, Monika Pascoe Mikyšková, Ivana Sláviková, Maximilián Schurmann, Olja Triaška Stefanović a ďalší Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková Výstava prezentuje výber z prírastkov zbierkového fondu Nitrianskej galérie získaných v období posledných piatich rokov. Vystavenie akvizícií je krokom inštitúcie priblížiť divákovi časť práce so zbierkovým fondom. Návštevník má možnosť vzhliadnuť diela od etablovaných autorov staršej generácie až po autorov nesúci kód mladosti, no už etablovanosti na výtvarnej scéne. Cieleným výberom galérie je dopĺňať zbierky o diela domácich umelkýň a umelcov, ktorých tvorba je nedostatočne zastúpená alebo úplne absentuje v zbierkovom fonde. Inštitúcia tak vytvára reprezentatívnu kolekciu domáceho umenia 20.storočia až po súčasnosť, ktorého význam zapadá do kontextu umenia strednej Európy.

 

Salón

  1. 05. 2017 – 11. 06. 2017 Adam Šákový Autor: Adam Šakový Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková Monografická výstava Adama Šakového (1987) je prvou prezentáciou na pôde NG – tohto výrazného maliarského a fotografického talentu. Jeho autorský program je založený na analýze média (maľby) v zmysle trompe l’oeil, ale i skúmanie hraníc fotografie cez iné médium. Manieristické svetlo v maľbách, či kompozície/zátišia v zmysle Vanitas. To je súčasný eklektizmus, ktorý je príznačný pre kritické komponovanie i v maliarskom svete. Autorov maliarsky rukopis vizuálne odkazuje na diela starých majstrov v intenciách historickej maľby v súčasnom kontexte zobrazených/maľovaných vecí – máp, preparátov, anatomických schém edukuje. Projekt bude pre diváka vizuálne atraktívny aj vzhľadom k autorovmu zmyslu pre precíznosť a detail.

 

Zaostri svoj zrak na umenie!

súťaž pre návštevníkov aktuálnych výstav galérie, ktorá je určená pre všetky vekové kategórie.

 

REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE /14:30 – 22:00/, Za parkom 887/23, Mojmírovce

od 15:00 vstup každú hodinu

večerná prehliadka múzea a areálu s výkladom

ukážka  najzaujímavejších historických kníh z farskej knižnice – možnosť nazrieť do najstaršej knihy z roku 1583

možnosť výstupu na povalu kaštieľa pre odvážnych – prehliadka historického odvetrávacieho systému od 17:00 stretnutie so spisovateľkou Violou Haršániovou – autorské čítanie z knihy Strašidlá a strašidielka mestečka Urmín

 

Všetci účastníci podujatia sa budú môcť zapojiť do súťaže o atraktívne ceny. Stačí navštíviť uvedené múzeá a galérie a zozbierať najmenej 4 pečiatky. Zlosovacie kartičky budú k dispozícii vo všetkých zúčastnených inštitúciách.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Vstup voľný

Zážitkové balíčky

Ponúkame vám tipy ako stráviť nezabudnuteľné chvíle v Nitre a jej okolí.

Aktuálne udalosti

Historický barokový deň v Kaštieli Mojmírovce

Dňa 19. augusta 2017 sa v obci Mojmírovce, rodisku Antona Grasalkoviča, pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie bude konať Historický barokový deň.   Obec a Kaštieľ Mojmírovce opäť všetkých pozývajú zažiť nezabudnuteľné augustové popoludnie. Od 13.30 do 14.00 hodiny čaká návštevníkov historický sprievod obcou od námestia do areálu parku kaštieľa. Na hlavnom pódiu budú od 14.00

Hradovanie na Nitrianskom hrade

Nitrianska organizácia cestovného ruchu, nezisková organizácia Castellum a skupina historického šermu Bojník počas letnej sezóny 2017 prinášajú na Nitrianskom hrade päť tematických vystúpení pod názvom Hradovanie na Nitrianskom hrade. Počas dňa sa návštevníkom predstaví – šermiarske vystúpenie, historické tance, výučba historického šermu a dobového tanca, dobová kuchyňa, módna prehliadka historických kostýmov, fotenie návštevníkov  v historických

Nitrianske tipy na víkend 21. – 23. 7. 2017

piatok Mesto Nitra všetkých pozýva na koncert The Young Naperville Singers. o 18.30 h, Synagóga, ul. Pri Synagóge Vstup voľný. koncert Zuzana Suchánková Nadžánrová gitaristka a speváčka, špička na slovenskej blues hudobnej scéne. Je držiteľkou ocenenie „Bluesman roka 2010“ a trojnásobná „Najobľúbenejšia bluesová speváčka“ na Slovensku. Svojim poslucháčom a fanúšikom ponúka kvalitnú, energickú, emotívnu, úprimnú a