Zmluvy

Zmluvy 2017

pdf
pridané 7. marec, 2017
Zmluva o dielo, zhotoviteľ: Mgr. Oľga Hodálová, predmet: tvorba, vypracovanie a dodanie zmlúv, cena: 240 €
pdf
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, poskytovateľ IFocus, s.r.o., predmet: Online marketing
pdf
Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: INOVATIVE, s.r.o., predmet: grafické práce, cena: 11€+DPH/1 nh
pdf
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb, poskytovateľ: Mgr. Katarína Podracká, predmet: služby v oblasti komunikácie a PR, cena: 6200 €
pdf
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb, poskytovateľ: getCLIENTS, s.r.o., predmet: mediálna reklamná kampaň 2017, cena: 5000 € + DPH
pdf
Zmluva o dielo, zhotoviteľ: Mgr. Oľga Hodálová, predmet: tvorba, vypracovanie a dodanie interného predpisu, cena 240
pdf
Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek, sprostredkovateľ: Castellum, n.o., predmet: predaj vstupeniek
pdf
Zmluva o dielo, zhotoviteľ: Ing. Iveta Niňajová, PhD., predmet: tvorba marketingovej koncepcie, cena: 2 900 €
pdf
pridané 5. máj, 2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia, dodávateľ: Kamil Fojtík BOJNÍK, predmet: tematické vystúpenia, cena: 5000 €
pdf
pridané 9. máj, 2017
Zmluva o mediálnej podpore, dodávateľ: Delikatesy, o. z., predmet: mediálna podpora Festivalu chutí Nitrianskeho kraja, cena: 1500 €
pdf
pridané 9. máj, 2017
Zmluva o dielo, zhotoviteľ: Mgr. Katarína Kotlárová, predmet: tvorba a dodanie diela – zmluvy, cena: 480 €
pdf
pridané 1. jún, 2017
Zmluva o spolupráci, realizátor: Jarmila Králová, predmet: maľovanie na tvár, cena: 50 €
pdf
pridané 1. jún, 2017
Dohoda o ukončení platnosti rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb, poskytovateľ: getClients, s.r.o.
pdf
pridané 1. jún, 2017
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb, poskytovateľ: Mgr. Katarína Podracká
pdf
pridané 22. jún, 2017
Dohoda o brigádnickej práci študentov, zamestnanec: Nicole Bohuslavová, predmet: pomocné práce pri zabezpečení kultúrno-spoločenských podujatí, cena: 3 €/5 € hod.
pdf
pridané 22. jún, 2017
Dohoda o brigádnickej práci študentov, zamestnanec: Eva Csámpaiová, predmet: pomocné práce pri zabezpečení kultúrno-spoločenských podujatí, cena: 3 €/5 € hod.
pdf
pridané 26. september, 2017
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia, Ing. Ladislav Fábry, predmet: hudobné vystúpenie, cena 300 €
pdf
pridané 19. október, 2017
Zmluva o spolupráci, Magdalena Galas, predmet: roznos propagačných katalógov, cena: 9 €
pdf
pridané 19. október, 2017
Zmluva o spolupráci, Monika Melegová, predmet: roznos propagačných katalógov, cena: 9 €

Zmluvy 2016

Členovia

Partneri